Marketing

Kdo jsou naši zákazníci?

·  Organizace, které chtějí zlepšovat, optimalizovat, vitalizovat nebo zásadně změnit vlastní systém řízení – komerční, neziskové, státní, veřejné správy (úřady), …

·  Uživatelé standardní výpočetní techniky a informačních technologií, jednotlivci i velké organizace, komerční, neziskové, státní a veřejné správy

·  Organizace, které budují nebo provozují vlastní informační systém - IS/IT"ISO 9001:2008 - základní a výchozí platforma pro budování systémů managementu kvality i ve veřené správě", Ing. Vlastimil Dorotík, vedoucí projektů poskytovatele odborných služeb, vystoupení na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě, BRNO, 20.2.2013

Kontaktní formulářCo mohou zákazníci u nás získat?

 ·  Objektivní a nezávislý pohled

 ·  Uznávané technologie a ověřené postupy

 ·  Komplexní řešení

 ·  Projektový přístup

 ·  Zvýšení vlastní způsobilosti

 ·  Minimalizaci zátěže vlastních pracovníků

 ·  Pevné termíny a ceny

 ·  Garance jakosti řešení a plnění

 ·  Čas, který by jim chyběl jinde