Pro veřejnou správu


Vážení představitelé městských úřadů,
starostové, místostarostové
a tajemníci,
radní a zastupitelé,Dovolte nabídnout Vám spolupráci a služby ve věci procesní analýzy a procesního systému řízení Vašeho městského úřadu.

S touto problematikou ve veřejné správě jsme získali praktické zkušenosti při realizaci projektů na několika městských úřadech a magistrátu. Všechny měly stejný cíl:

„Vyhledat a využít příležitosti ke zlepšení úřadu,  zvýšení účinnosti a efektivnosti jeho systému řízení.

Na základě procesní analýzy, ve spolupráci s vedením organizace a ostatními pracovníky, zlepšujeme jednotlivé procesy, provádíme jejich optimalizaci (případně reengineering) a to až po možnou certifikaci shody systému řízení s požadavky mezinárodních standardů, především normy: „ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti“.

V praxi jsme ověřili, že používaný přístup, metodika a techniky jsou vhodné, účinné a efektivní i v organizacích typu - úřad, organizační složka, nezisková nebo příspěvková organizace.

Aby stávající nebo nově vybudovaný systém řízení plnil svou funkci (jak zřizovatelé a vedení očekává), aby byl vždy aktuální, účinný a efektivní, vyžaduje stálou koncepční správu, údržbu, průběžné zlepšování a další úpravy (přicházejí nové požadavky,  změny legislativy, podmínek, prostředí a další nové záměry vedení). Zajištění uvedených činností z vlastních zdrojů organizace je náročné, což je jeden z důvodů, proč v řadě případů nedojde k naplnění představ a očekávání zřizovatelů a jejího vedení.


Také z uvedených důvodů Vám můžeme poskytnout spolupráci a služby pro realizaci příslušných projektů zlepšení a standardizace systému řízení a především pro stálou správu a administraci systému řízení Vašeho úřadu nebo jiné Vaší organizace.

Můžete tak získat:

-        komplexní účinné a efektivní řešení systému řízení jakosti Vašeho úřadu

-         objektivní a nezávislý pohled na danou věc

-         možnosti srovnání s poznatky a zkušenostmi z předchozích našich projektů

-       projektový přístup, ověřené techniky, metody a postupy

-         minimalizaci zátěže Vás a Vašich pracovníků - čas, který by Vám chyběl jinde

-        rozšíření a zvýšení způsobilosti Vašich pracovníků v této věci

-       pevné termíny a ceny, efektivní využití Vašich prostředků


"ISO 9001:2008 - základní a výchozí platforma pro budování systémů managementu kvality i ve veřené správě", Ing. Vlastimil Dorotík, vedoucí projektů poskytovatele odborných služeb, vystoupení na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě, BRNO, 20.2.2013

Kontaktní formulář

Váš zájem nás těší, Váš názor nás zajímá -  ict.benefit@ictbenefit.cz .